Wednesday, August 31, 2005

kertas kerja

Pembentangan kajian terhadap Kumpulan Puisi Terbang Tinggi Nan Jauh Karya Raymond Majumah Anjuran Rusta dan Bahagian Teori dan Kritikan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

suara hati